PODSUMOWANIE KADENCJI 2019-2023

SOŁTYS I RADA SOŁECKA

KRZĘCIN

2019

Sołtys i Rada Sołecka spotykała się w tym roku zwykle raz w miesiącu omawiając różne problemy wynikające ze Statutu Sołectwa i aktualnej sytuacji we wsi. Pierwszą decyzją którą podjęto było utworzenie strony na Facebook’u „Sołectwo Krzęcin” ,która służy szerokiej grupie mieszkańców Krzęcina (i nie tylko). Na tej stronie zamieszczane są na bieżąco aktualne wydarzenia z życia miejscowości.

Nasza kadencja zaczęła się bardzo gorąco, ponieważ trwała już długo oczekiwana przez mieszkańców budowa I etapu kanalizacji. Rozpoczęły się wielkie rozkopy ulic Krzęcina począwszy od północno-zachodniej części w stronę centrum. Zostały całkowicie rozkopane ulice: Szczęsna ,część Krakowskiej , Św. Mikołaja, Sosnowicka, Szkolna, Ogrodowa, Jodłowa, Wspólna, Akacjowa, Sosnowa, Słoneczna, Spacerowa, Zgody, Św. Stanisława Biskupa ,Wodzieniec, Dąbrówki i częściowo Św.Floriana i Kalwaryjska. Obecnie został już odnowiony asfalt na prawie wszystkich wyżej wymienionych ulicach. Uważam ,że firma wykonująca prace na terenie tych ulic jest firmą solidną i widać jak prace posuwają się do przodu bez żadnych większych kłopotów. Mam nadzieję ,że II etap budowy kanalizacji ,też będzie wykonywała ta właśnie firma.

W marcu przeszła przez Krzęcin nawałnica, która wyrządziła wiele szkód. Największą szkodę doznała pani Maria Kowalczyk, której zerwało część dachu i tu należą się wielkie podziękowania naszej Ochotniczej Straży Pożarnej , która szybko udzieliła pomocy w zabezpieczeniu reszty dachu. Pokryła go plandekami a następnie uporządkowała teren wokół domu. Pracowali przez dwa dni nie szczędząc sił i własnego czasu. Usuwali też drzewa powalone na naszych ulicach Cichej i Ogrodowej.

W maju po obfitych opadach zamulone i zniszczone praktycznie w całej miejscowości zostały przepusty i rowy. Na interwencję pani Sołtys Teresy Sotwin Wydział Inwestycji UMiG w Skawinie bardzo szybko zareagował i poprzetykano, zabezpieczono i wzmocniono betonowymi kratami przepusty, które uległy załamaniu i zniszczeniu. Pogłębiono także rowy.

Drugim takim dużym zniszczeniem było osuwisko na ul. Dębowej przy stawie. Tu umocniono nasyp kamieniem i wyrównano go. Cały koszt naprawy pokryto ze środków gminnych i wyniósł ponad 76 tys. zł. Naprawiono tez osuwisko na ul. Sosnowickiej.

W maju położono wzdłuż ul. Słonecznej krawężniki niskie, udrożniono fosę na ul. Zgody , położono też przy ul. Słonecznej w stronę remizy korytka trójkątne, co umożliwi dobre odprowadzenie wody do przepustu i nie będzie zalewało sąsiadujących działek.

W czerwcu rozpoczęto prace remontowo- naprawcze było to położenie masy asfaltowej na ul. Podgórskiej, Szkolnej i Spokojnej. Uzupełniono też ubytki na ulicach gdzie nie była robiona kanalizacja tzw. kropionka.

Pod koniec czerwca rozpoczęto budowę chodnika od parkingu przy Kościele wzdłuż szkoły ,aż po figurkę koło małego boiska sportowego. Jest to inwestycja sfinansowana przez Starostwo Powiatowe ze środków własnych i pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków własnych Gminy Skawina. W całości nadzorowane było to zadanie przez Powiat Krakowski. Poszerzono drogę, udrożniono rów ,aż do potoku Zelczynki. Już mieszkańcy Krzęcina odczuwają jak wielkie jest to dobrodziejstwo dla naszej społeczności. I tu wielki ukłon w stronę pana wicestarosty Arkadiusza Wrzoszczyka i pana Burmistrza Norberta Rzepisko – za włożenie ogormu starań w pozyskani środków finansowych na ten jakże ważny cel. Centralna część miejscowości zyskała piękny wizerunek.

We wrześniu przeszła przez Krzęcin kolejna ulewa, oberwanie chmury, która wyrządziła ogromne straty. Najwięcej ucierpiała ul. Cicha, na której pozrywana została nawierzchnia asfaltowa, zostały pozatykane i zamulone przepusty pod drogami. Tu musiała interweniować po raz kolejny Straż Pożarna z Krzęcina. Ulica Spacerowa została całkowicie zalana włącznie z posesjami. Ulica Wodzieniec została zalana na wysokości przepompowni, do jednego z domów nie było dojazdu. Tutaj znowu Wydział Inwestycji UMiG szybko zareagował i wysłał swoje ekipy do naprawienia szkód.

Przeprowadzono również wizje lokalną, która dotyczyła ul. Leśnej na pisemną prośbę mieszkańca. Ta ulica notorycznie co roku po ulewach ulega zniszczeniu – tu udało się nawieść kamienia wyrównać i utwardzić.

Druga wizja odbyła się przy kapliczce „Skorusów” dotyczyła reklamacji odnowionej figurki. Zdaniem mieszkańców Krzęcina i bliskich sąsiadów opiekujących się tą figurką renowacja wykonana przez fachowca została przeprowadzona niedbale i nierzetelnie, powstały wykwity ,których przedtem nie było ,powstały też ubytki i rozszczelnienia, zostały zniekształcone twarze postaci widniejących na kamieniu. Podczas spotkania przy obecności samego konserwatora i pracowników Powiatu ustalono, że konserwator naprawi niedociągnięcia i poprawi stan kapliczki. Sporządzono protokół i do tej pory nie naprawiono usterek. Ponowiono pisemną interwencje w tej sprawie.

Odbyło się kilka spotkań z panem burmistrzem Tomaszem Ożogiem i pracownikiem Urzędu p. Mlostem, w spotkaniach tych uczestniczyli przedstawiciele Rady Sołeckiej ,Klubu Sportowego „ISKRA” Krzęcin, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, KGW oraz pan Radny Antoni Bylica w sprawie wykonania rewitalizacji w ramach której ma powstać Obiekt Sportowy z zapleczem i park sensoryczny połączony ze Szkołą Podstawową. Po długich dyskusjach ustalono , że zostajemy przy pierwotnej zaplanowanej wersji rozkładając ją w czasie realizacji tego zadania do pierwszego kwartału 2022r.

2020

Spotkania Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbywały się raz w miesiącu na których omawialiśmy różne problemy wynikające ze statutu sołectwa podejmując różne decyzje zostały zawieszone wraz z pojawieniem się zagrożenia epidemicznego w marcu 2020 r. Był tylko kontakt telefoniczny. O wszystkich wydarzeniach i inwestycjach byliście państwo – pomimo tego ciężkiego czasu informowani na bieżąco poprzez nasz profil na Facebooku, który służy szerokiej rzeszy mieszkańców i nie tylko.

Z uwagi na drastyczny spadek dochodów Gminy spowodowany załamaniem gospodarki wywołanym pandemią koronawirusa Pan Burmistrz podjął decyzję, by każda planowana inwestycja była szczegółowo przeanalizowana pod kątem niezbędności , konieczności oraz celowości i zasadności. Dlatego postanowiliśmy, że zaplanowane remonty i zakupy w Sołectwie ograniczymy do minimum.

Mimo pandemii koronawirusa 30 marca 2020 r. zaczęły się długo wyczekiwane prace budowy drogi Zelczyńsko- Krzęcińskiej tj. ul. Spokojna. Odcinek ten został wyłączony z ruchu samochodowego.

Równocześnie rozpoczął się II etap budowy kanalizacji na ul. Podgórskiej ,Spokojnej, Kwiatowej oraz Lipowej. Natomiast z początkiem 2020 r zakończono odbiór budowy I etapu kanalizacji mieszkańcy mogli zgłaszać się o wydanie warunków technicznych przyłącza kanalizacji do swoich posesji. Przy tej okazji zostały odnowione i wyasfaltowane ulice, tam gdzie były prowadzone prace.

W kwietniu 2020 r. przeprowadziliśmy akcję uszycia maseczki dla każdego mieszkańca Krzęcina i nie tylko. Przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy ,który zaopatrzył nas w materiały wolontariuszki całym sercem i zaangażowaniem kroiły, szyły, prasowały i pakowały do woreczków maseczki wielokrotnego użytku, a członkowie Rady Sołeckiej i druhowie naszej Ochotniczej Straży Pożarnej pospieszyli z pomocą roznoszenia maseczek do każdego domu zostawiając je w skrzynkach pocztowych. Jeszcze raz z tego miejsca chcę podziękować wszystkim, którzy mimo zaistniałej sytuacji pandemicznej przy ograniczeniach poświęcili swój czas i serce. Uszyliśmy ponad 1700 maseczek.

We wrześniu tego samego roku został zainstalowany paczkomat na parkingu przykościelnym, który ułatwia mieszkańcom szybsze dotarcie po przesyłkę.

30 września 2020r. wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Skawina zawiadomienie o powstaniu Komitetu ds. Budowy Przedszkola w Krzęcinie.

2021

W marcu 2021 zaczęły się intensywne prace przy odtwarzaniu dróg po II etapie budowy Kanalizacyjnej niestety droga na ul. Podgórskiej uległa całkowitemu zniszczeniu dlatego przy wsparciu finansowym pana Burmistrza została całkowicie wybudowana nowa droga z podbudową, odwodnieniem, zostały położone koryta kaskadowe i górskie oraz zostały wykonane 3 przepusty pod drogą regulujące przepływ wody. Została wyasfaltowana w całości ul. Lipowa i ul. Kwiatowa. I tu mieszkańcy tych ulic mogą już podłączać się do kanalizacji. Prace zakończono pod koniec czerwca.

Kwiecień w naszej miejscowości zaczął się od porządków, na apel „Wiosenne Porządki w naszej Miejscowości ‘’odpowiedziało bardzo dużo chętnych mieszkańców. Zaopatrzeni w worki i rękawiczki zebraliśmy ponad 250 worków śmieci. Podziękowania należą się wszystkim uczestnikom akcji oraz druhom OSP Krzęcin za zwiezienie wszystkich worków w jedno miejsce co ułatwiło służbom porządkowym MZU Skawina odebrać cały stos śmieci. Pamiętajmy, że można w nieograniczonych ilościach oddawać śmieci segregowane oraz w PSZOK te nieodbieralne przez MZU np. opony – 8 opon z domu/rok.

Maj zaczęliśmy rewitalizacją skwerku pomiędzy chodnikiem a parkingiem. Po wcześniejszym usunięciu uschłych choinek i uprzątnięciu korzeni, położyliśmy folię i nasadziliśmy nowe krzewy i kwiaty ostatnim etapem było wysypanie kamienia. Bardzo dużo czasu i pracy fizycznej kosztowało to wszystkich, ale efekt wynagrodził ten trud. Dziękuję członkom Rady Sołeckiej oraz wszystkim pomagającym mieszkańcom za pomoc przy tych zadaniach.

20 maja została podpisana umowa na Rozbudowę Kompleksu Sportowo- Rekreacyjnego w Krzęcinie pomiędzy Gminą Skawina ,a Przedsiębiorstwem Budowlanym SŁAWPOL z Krakowa, natomiast 24 maja oficjalnie przekazano teren pod budowę i doszło do symbolicznego wbicia łopaty. Dokonali go: Pan Burmistrz Norbert Rzepisko, W-ce Burmistrz Pan Tomasz Ożóg, Z-ca kierownika inwestycji pani Adrianna Lach, Sołtys Sołectwa Krzęcin Teresa Sotwin, Radny MiG Skawina Pan Antoni Bylica, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzęcinie pani Anna Kawaler, Prezes RKS Iskra Krzęcin pan Mateusz Szwed oraz przedstawiciele Generalnego Wykonawcy. Inwestycja ta będzie sfinansowana ze środków UE oraz z Budżetu Gminy Skawina. Planowy czas inwestycji to 13 miesięcy, czyli 3 kwartał 2022 roku.

We wrześniu Przez Zarząd dróg Powiatu Krakowskiego zostały na nowo pomalowane pasy poziome wzdłuż całej drogi powiatowej, dzięki którym widoczność krawędzi drogi w nocy będzie lepsza. Wypełnione zostały pobocza na zakrętach, jeszcze czekamy na uzupełnienie oznakowania ostrych zakrętów odpowiednimi znakami tzw. sierżantami no i namalowanie pasów akustyczno-wibracyjnych na odcinku kościół –cmentarz.

Nasz plac zabaw zyskał nowy domek dla dzieci, do którego dołożymy na wiosnę niedużą zamykaną piaskownicę oraz 2 ławki.

We wrześniu ul. Dąbrówki zyskała nowe oświetlenie , a ul. Wodzieniec została doświetlona dwoma lampami. Natomiast rozpoczęto projektowanie oświetlenia na ul. Cichej od Kółka Rolniczego i ul. Rokitowiec oraz ul. Ostra Góra.

Zostały złożone pisma do pana Burmistrza i do Zarządu Powiatu Krakowskiego o zabezpieczenie środków na budowę odcinka chodnika od Kościoła w kierunku cmentarza, oraz pisma z podpisami mieszkańców ul. Krakowskiej, ul. Św. Mikołaj, ul. Szczęsnej, ul Dębowej ,Krótkiej i Zacisze o zaplanowanie w najbliższych latach budowy chodnika w stronę drogi krajowej nr 44.

Oprócz tych dużych inwestycji realizowaliśmy w tym okresie dwuletnim mniejsze prace m.in.: wymieniliśmy wszystkie kosze na śmieci na nowe, wymieniliśmy środki z tablic ogłoszeniowych na nowe. Zamontowaliśmy nową wiatę autobusową przy kościele, a starą wiatę przenieśliśmy na pętlę przy boisku sportowym gdzie sportowcy ją pięknie pomalowali w swoje barwy klubowe. Pod koniec października przy wiacie autobusowej w pobliżu kościoła zostało dzięki życzliwości firmy Lauda-Metalplast zamontowane wielkie czerwone serce na zakrętki, które będą przeznaczane na pomoc chorym dzieciom.

Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej na zakończenie 2021 roku zorganizowali Zabawę Sylwestrową, na której bawili się mieszkańcy Krzęcina i nie tylko do białego rana. Dochód w całości przeznaczony będzie na potrzeby sołectwa.

2022

W minionym roku Sołtys i Rada Sołecka spotykała się na zebraniach omawiając różne problemy i podejmowała decyzje o działaniach na rzecz sołectwa, następnie je realizowaliśmy.

W ramach remontu dróg dokonaliśmy modernizacji części drogi ul. Słonecznej, gdzie położono nową nawierzchnię asfaltową, założono rury drenażowe i dodatkową kratkę przejmującą wodę opadową z drogi powiatowej. Osadzono po obu stronach drogi krawężniki. Na ul. Wodzieniec została w całości utwardzona kamieniem tłuczniowym, połowa drogi ul. Za Browarem i część drogi ul. Kwiatowej odnoga do przepompowni. Utwardzono też pobocze ul. Wierzbowej pod cmentarzem. Zużyto na te cele ok. 75 ton kamienia.

W ramach remontu rowów oczyszczono korytka odwadniające liniowe na ul. Wierzbowej. Na ul. Spacerowej położono korytka odwadniające liniowe, umocniono rów ażurami, położono drenaż. Zamontowano słupki odblaskowe. Na ul. Wodzieniec oczyszczono rów i korytka oraz naprawiono przepust. Na ul. Podgórskiej wyczyszczono korytka odwadniające liniowe i przepust. Na ul. Rokitowiec umocniono rów ażurami, ścięto pobocze i uzupełniono wyrwę tłuczniem.

Doposażyliśmy plac zabaw w poczwórną huśtawkę dla każdej grupy wiekowej dzieci + bocianie gniazdo, została założona bezpieczna nawierzchnia pod tymi huśtawkami, zakupiono również piaskownicę i dwie nowe ławeczki dosadzono 5 rożnych drzew ,które w przyszłości dadzą trochę cienia.

Zostały namalowane pasy akustyczno wibracyjne na drodze powiatowej przy kościele na zwężeniu drogi od przystanku w stronę cmentarza. Tutaj chcemy podziękować panu Pawłowi Kolasie za zgłoszenie tej inwestycji, a panu wicestaroście za zatwierdzenie. Celem pomalowania tych pasów było poprawienie chociaż w małym stopniu bezpieczeństwa pieszym na tym odcinku drogi. Zamontowano przy stawie ul. Krakowska barierkę z odblaskami zabezpieczającą pobocze od stawu, jest widoczna i można poboczem bezpiecznie iść zwłaszcza w nocy. Całość tych inwestycji pokryło Starostwo Powiatowe.

Co do oświetlenia zostały wykonane i zapłacone projekty na budowę oświetlenia ulic Cicha, Rokitowiec i Ostra Góra, czekamy teraz na przetarg i wykonanie tej inwestycji.

Z inicjatywy mieszkańców ul. Spacerowej i ul. Kalwaryjskiej za niewielki nakład finansowy z budżetu sołeckiego powstał przepiękny skwerek na którym posadzono krzewy, trawy i kwiaty. Dziękuję wszystkim, którzy wpadli na pomysł i przyczynili się do powstania tego pięknego terenu, za prace fizyczne i za pielęgnacje. Skwerek ten w znacznym stopniu przyczynił się do upiększenia naszej miejscowości. Może w dalszych latach w innych częściach Krzęcina powstaną takie skwerki. Czekamy na propozycje odnośnie podobnych inicjatyw.

20 czerwca 2022 r. zakończono budowę Kompleksu Sportowego w ramach Rewitalizacji terenów wiejskich i miejskich w Gminie Skawina. Powstało boisko sportowe wraz z trybunami. Wybudowano budynek z pełnym węzłem sanitarnym z zapleczami dla zawodników, pomieszczeniami dla sędziów i salą konferencyjną, powstał park sensoryczny z nowoczesnym placem zabaw, zamontowano ławeczki kosze na śmieci, domek gospodarczy. Powstał parking dla samochodów i rowerów. Pozostało nam jeszcze nasadzenie krzewów i drzew na skarpach. Oficjalne otwarcie planujemy na koniec wakacji. Przypomnijmy: 20 maja 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Skawina a Przedsiębiorstwem Budowlanym SŁAWPOL, a 24 maja 2021 roku oficjalnie przekazano teren pod budowę i doszło do symbolicznego wbicia łopaty. Inwestycja sfinansowana jest ze środków pozyskanych z UE oraz Budżetu Gminy. Budowa trwała 13 m-cy.

W planach jest rozbudowa w tym roku odcinka o długości 880m drogi gminnej ul. Sosnowickiej ze środków rządowych Polskiego Ładu.

Co do naszych starań w sprawie chodnika od kościoła w stronę cmentarza

pan Burmistrz zarezerwował środki na projekt utwardzonego pobocza, a pan Wicestarosta zapewniał dalsze finansowanie inwestycji, niestety nie udało nam się pozyskać zgody jednego właściciela. W tym wypadku zmuszeni jesteśmy na razie odstąpić od starań na tą inwestycje. Natomiast mieszkańcy ul. Krakowskiej, Szczęsnej, Dębowej, Sosnowickiej wystąpili z pismem i podpisami wszystkich mieszkańców do Pana Burmistrza o zarezerwowanie środków na 2023 rok i podjęcie starań na budowę chodnika w stronę drogi krajowej 44.

Dzięki Firmie LAUDA METAL PLAST Janusz Pijocha i Karolina Skoczylas, którzy ufundowali i zamontowaliśmy duże serce na zakrętki w centrum Krzęcina przez co wspieramy dwoje chorych dzieci. Serce opróżniane jest raz w miesiącu.

Dzięki zaangażowaniu władz Gminy, radnych , zainteresowanych sołtysów od 3 stycznia 2022 udało się uruchomić długo oczekiwaną nową linię aglomeracyjną MPK 295 z Grabia przez Krzęcin, Zelczynę, Borek Szlachecki do Skawiny. Powstał dodatkowy przystanek autobusowy przy boisku sportowym, a przystanek przy Delikatesach Centrum jest w trakcie zatwierdzenia przez powiat.

Odrestaurowana wróciła na swoje miejsce kamienna kapliczka Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1851 roku dzięki programowi „Kapliczki Powiatu Krakowskiego”- w całości sfinansował Powiat.

9 maja w Świetlicy Wiejskiej odbyło się spotkanie dotyczące opracowania Planu Rozwoju Miejscowości Krzęcin na lata 2022- 2030 podczas tego spotkania zostały pokazane plany zrealizowane, jak i niezrealizowane z wcześniejszych perspektyw z lat 2010 – 2017 oraz 2016 – 2020. Dalej uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy, z których każda miała wskazać słabe strony miejscowości, mocne strony miejscowości oraz miejsca z potencjałem. Spotkanie to zaowocowało dużą ilością cennych uwag oraz postulatów, które mamy nadzieję zostaną w tej przedstawionej perspektywie na lata 2022 – 2030 choć w części zrealizowane.

5 marca 2022r. przyjęliśmy do remizy OSP i do domku parafialnego 36 osób z Ukrainy gościliśmy ich przez 7 miesięcy. Były to w większości kobiety z dziećmi. I tu pragnę wszystkim gorąco podziękować, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do niesienia pomocy tym rodzinom za wsparcie, hojność finansową, za zgromadzoną żywność, ubrania, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w wożeniu ich po lekarzach, za pomoc w wypełnianiu dokumentów, za zorganizowanie darmowej nauki języka polskiego i za obecność wśród nich. Dziękuję za to, że czuli się u nas bezpiecznie i dobrze. Nieodzowną pomoc udzielili nasi strażacy – im też się należą podziękowania ,za udostępnienie remizy na noclegownię. Czuwali nad bezpieczeństwem tych rodzin przez całą dobę .Byli na każde ich zawołanie, dostarczali żywność. 30 września wygasł pobyt w naszej remizie. Rodziny z Ukrainy zostały przewiezione do placówki w Sułoszowej, gdzie przygotowano dla nich mieszkania.

5 sierpnia przez naszą miejscowość przejechał peleton 79. Tour de Pologne było to dla nas, dla naszej miejscowości historyczne wydarzenie. Chcę podziękować wszystkim mieszkańcom za bardzo piękne i pozytywne pokazanie się na całej trasie, za dekoracje przydomowe za kibicowanie. Dziękuję Radzie Sołeckiej za zaangażowanie się w przygotowanie bilbordów. Po raz kolejny stanęliśmy na wysokości zadania i udowodniliśmy ,że nasze sołectwo jest przepiękne i bardzo aktywne. Chcę dodać ,że powstał album z tego wydarzenia i nasze Sołectwo Krzęcin ma tam swoją stronę albo nawet dwie ze zdjęciami.

Cały czas prowadzona jest strona Sołectwa na FB gdzie zamieszczamy wszystkie ważne informacje, ogłoszenia, wydarzenia i podziękowania. Na pomysł zaprezentowania na naszej stronie FB cyklu prezentacji ulic naszej miejscowości w kolejności alfabetycznej wpadł Marcin Wasyl członek Rady Sołeckiej. To on regularnie co tydzień prezentował piękno naszych 40 ulic, opisując dobre i złe strony. Robiąc zdjęcia zachęcał mieszkańców do dyskusji, składania uwag, opinii, aby sukcesywnie zmieniać ich oblicze.

Wymieniliśmy Paczkomat na większy i ładniejszy, który bardzo dobrze spełnia swoją funkcję

Nasze Sołectwo brało udział w Dożynkach Gminnych ,które odbyły się Wielkich Drogach. Tegoroczny wieniec nasze panie z KGW wręczyły gospodarzowi z naszej miejscowości panu Grzegorzowi Turajowi.

Ponownie w remizie OSP odbyła się Zabawa Sylwestrowa 2022 zorganizowana przez Sołtysa i Radę Sołecką, z której dochód zostanie przeznaczony na cele sołeckie.

13 stycznia 2023r, odbyło się ostatnie zebranie wiejskie tej kadencji, na której podsumowano pokrótce kadencje, a także przyjęto jednogłośnie Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2022 – 2030 oraz ustalono liczbę członków Rady Sołeckiej na kolejną kadencję na 10 osób. Członkowie Rady Sołeckiej podziękowali również pani Sołtys Teresie Sotwin za wytężoną pracę na rzecz wsi w ubiegłych latach.

PODSUMOWANIE

Powoli już dobiega końca kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej 2019 – 2023. Powyższe podsumowanie jest zbiorem podsumowań publikowanych na naszym profilu Facebookowym rokrocznie. Jak widać wiele udało się zrobić. Również – i zdajemy sobie z tego sprawę – wiele rzeczy nie zostało zrobionych tak, jakbyśmy sobie tego życzyli zarówno my, jak i mieszkańcy Krzęcina. Niemniej jednak za każdym razem staraliśmy się wsłuchać w głosy mieszkańców – te pozytywne i te negatywne. Wszystko w tej kadencji robiliśmy dla wspólnego dobra naszej pięknej miejscowości. Przed nami wybory sołeckie – nieustannie zachęcamy do udziału wszystkich mieszkańców Krzęcina, a także równolegle pozostałych sołectw gminy, by poszli i podjęli decyzje zgodne ze swym sumieniem i przekonaniem. Bo wiadomo, że każdy ma swoje preferencje i można lubić bądź też nie lubić danego kandydata na Sołtysa i do Rady Sołeckiej – ale wszystkich nas na pewno łączy troska o dobro wspólne, czyli nasze małe sołeckie ojczyzny.

Ze swej strony pragniemy podziękować władzom samorządowym, jak i rządowym: Radzie Miejskiej w Skawinie za przyjmowanie uchwał kierunkowych dla naszej miejscowości, a w szczególności Panu Radnemu z naszej miejscowości Antoniemu Bylicy za to, że podczas sesji i komisji Rady zawsze działał dla dobra Krzęcina, Burmistrzowi i jego zastępcom za zrozumienie i chęć pomocy w wielu kwestiach, kierownikom wydziałów w urzędzie za dyspozycyjność, Staroście, Zarządowi i Radzie Powiatu Krakowskiego, a w szczególności radnym z naszego rejonu: Wicestaroście Arkadiuszowi Wrzoszczykowi oraz radnym Pawłowi Kolasie i Krzysztofowi Gębali za wspieranie i zgłaszanie wszelkich inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej 2171K w naszej miejscowości i nie tylko, Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi za duże zrozumienie i przyznanie środków finansowych na remonty kluczowych dróg lokalnych w Krzęcinie. Dziękujemy wszystkim organizacjom i grupom działającym na terenie Krzęcina za daleko idącą współpracę: Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, Klubowi Seniora, OSP KSRG Krzęcin, RKS Iskra Krzęcin, Kółku Rolniczemu, Kołu Gospodyń Wiejskich, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Krzęcinie na czele z Panią Dyrektor Anną Kawaler oraz Parafii Krzęcin. Nade wszystko dziękujemy wam – mieszkańcom Krzęcina – i to zarówno tym zaangażowanym, jak i tym którzy stoją z boku, tym którzy są życzliwi, jak i tym mniej życzliwym. Każdy z was – drodzy mieszkańcy – był przez tą kadencję tak samo ważny i każdemu staraliśmy się – na miarę naszych, niestety, skromnych możliwości – pomóc. Jeszcze raz szczerze dziękujemy i zapraszamy wszystkich mieszkańców do zaangażowania i pomocy Sołtysowi i Radzie Sołeckiej w jeszcze większym i skuteczniejszym upiększaniu Krzęcina!

Sołtys i Rada Sołecka kadencji 2019 – 2023

Sołtys

Teresa Sotwin

Rada Sołecka

Rafał Bober

Halina Jaskierna

Anna Lelek

Sylwia Kowalczyk

Zenon Michalski

Tomasz Stoczek

Mateusz Szwed

Marcin Wasyl

Anna Zięcik

 Stanisława Czesława Żmuda

Kalendarz

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Licznik odwiedzin

  • Dzisiaj: 14
  • Wszystkich: 73448
  • Obecnie na stronie: 2

Prognoza pogody

Jakość powietrza

Czym oddycham